MENU ZAMKNIJ

Akacja Medical Resort

Akacja Medical Resort logo Akacja Medical Resort powstała dla wszystkich tych, którzy cenią sobie wysoki standard usług, wygodę oraz doskonałą lokalizację. Akacja Medical Resort to najnowszy i najbardziej luksusowy resort hotelowo-zdrowotny, położony w strefie uzdrowiskowej “A”, w najbliższym sąsiedztwie słynnego Parku Sosnowego oraz tuż przy kolorowych dywanach kwiatowych. Zdjęcie Akacja Medical Resort Akacja Medical Resort Ciechocinek Akacja www:
Mickiewicza 6 87-720 Ciechocinek Kujawsko-Pomorskie, Poland Telefon: +48 54 233 78 68
Ceny: 190 zł - 550 zł

Rezerwacja | Zadatek | Kaucja

 1. Akacja Medical Resort zwane dalej Akacja, przyjmuje rezerwacje dokonane:
  – telefonicznie
  – elektronicznie w formie e-mail,
  – poprzez system rezerwacji na stronie,
  – osobiście,
 2. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą Akacji.
 3. By kontakt z Akacją mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez zainteresowanego:
  – imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja
  – terminu pobytu
  – ilości osób w pokoju i ilości pokoi
  – kontaktowego numeru telefonu klienta 
  oraz dodatkowo: używanego na co dzień konta poczty e-mail klienta.
 4. O ile Akacja może spełnić wymagania pytającego, prześle na otrzymany od niego adres e-mail ofertę i jej warunki. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez Akację rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
 5. Akacja podaje ceny w złotych polskich, ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 6. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w Akacji jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek Akacji.
  Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podana jest w ofercie wysłanej na e-mail rezerwującego.
  Zadatek może być nie niższy niż 30% wartości rezerwacji.
 7. Akacja wyznaczy termin do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu.
  W przypadku braku zadatku na koncie Akacji do wyznaczonego terminu – rezerwację traktuje się jako niebyłą.
 8. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Akacji lub data wpływu gotówki do kasy Akacji.
 9. Akacja potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Od daty wpływu zadatku na konto Akacji rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**.
  Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. Akacji i klienta.
 11. Pozostałą kwotę za pobyt w Akacji klient wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji – przed rozpoczęciem pobytu.
  Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między klientem a Akacji na pobyt wg zamówienia.
 12. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu – stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji.
  Akacja zachowa wpłacony zadatek.
 13. Akacja ma prawo żądania od klienta kaucji w wysokości do 50% wartości ceny pobytu – tytułem zabezpieczenia.
  Kaucja jest zwracana klientowi po zakończenia pobytu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju którego kaucja dotyczy – kaucja jest pomniejszana o wartość stwierdzonych strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacona kaucja, Akacja obciąży klienta równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.
 14. Odmowa przez klienta złożenia kaucji – jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji i stanowi odstąpienie od rezerwacji. Akacja zachowa wpłacony zadatek.
 15. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji – wygasa w dniu wyjazdu klienta z Akacją, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

Anulacja rezerwacji | Anulacja pobytu

 1. Anulowania rezerwacji klient może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 3. Anulowanie rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej nie jest wymagane. Niemniej informacja o tym ułatwi pracę recepcji Akacji.
 4. Anulowanie rezerwacji przez klienta po wpłacie zadatku, rezerwacji gwarantowanej:
  – w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej na 30 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – Akacja zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszta bankowe;
  – w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej dokonanej na mniej niż 30 dni przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi = Akacja wpłacony zadatek zatrzyma.
  Akacja może jednak zaproponować klientowi inny termin realizacji pobytu w ciągu 90 dni, w miarę dostępności wolnych pokoi. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy miesięcy letnich, długich weekendów i okresów świątecznych – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.
 5. Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. 4 – zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez Akację oraz możliwości dokonania zmiany. Akacja zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać Akacji na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże Akacji.
 6. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 7. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej przez systemy takie jak booking.com lub hotels.com odbywa się na zasadach określonych na stronie pośrednika.
 8. Spory między klientem a hotelem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby hotelu.
* Rezerwacja wstępna-niegwarantowana
– to rezerwacja, którą Akacja będzie utrzymywała w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego klienta zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku na konto Akacji.
** Rezerwacja gwarantowana
– usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie. Gość może rozpocząć pobyt w dowolnym czasie pierwszej doby hotelowej z zadatkowanego terminu. W przypadku niedojazdu w czasie trwania pierwszej doby hotelowej – SA nie będzie związane rezerwacją i zachowa wpłacony zadatek.