Wstęp

Usługi Akacja Medical Resort polegają na świadczeniu usług noclegowych w resorcie w Ciechocinku. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady w jaki sposób są pozyskiwane, przetwarzane oraz chronione dane osobowe pozyskane od Użytkowników podczas korzystania ze strony www.akacja-ciechocinek.pl.

Administratorem danych osobowych na stronie www.akacja-ciechocinek.pl jest firma Akacja Magdalena Broda, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, Polska, zarejestrowana w polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9562338430 (dalej: „Administrator”).

Podstawą prawną Polityki Prywatności jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: „RODO”).

Bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa danych naszych użytkowników. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jeśli mają Państwo w tej kwestii jakiekolwiek pytania zachęcamy do kontaktu z nami.

1 Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownik strony www.akacja-ciechocinek.pl przekazuje Administratorowi poprzez formularz kontaktowy, system rezerwacyjny lub formularz zapisu do newslettera.
Administrator zbiera wyłącznie niezbędne dane do odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy, zapis do newslettera (z którego można zrezygnować w dowolnym momencie) lub dokonanie rezerwacji pobytu.
Skorzystanie z formularza kontaktowego jest możliwe po dobrowolnym podaniu imienia, nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.
Korzystając z usług Akacja Medical Resort Użytkownik wyraża zgodę na dobrowolne podanie danych. Brak ich podania pozwala na przeglądanie portalu, lecz uniemożliwia skorzystania z formularza kontaktowego lub formularza rezerwacyjnego.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany do realizacji celu dla którego są przetwarzane lub do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła.
Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Administrator oświadcza, że infrastruktura serwerowe wykorzystywana do funkcjonowania strony Akacja Medical Resort oraz serwer pocztowy znajdują się na terenie Unii Europejskiej.
Administrator informuje Użytkowników strony Akacja Medical Resort, że na stronie zaimplementowany jest kod śledzący Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych. Dane te nie są powiązane z użytkownikami strony Akacja Medical Resort. Aktywna jest anonimizacja adresów IP w Google Analytics.

System newsletter jest obsługiwany przez firmę FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051; system rezerwacyjny jest obsługiwany przez firmę Profitroom S.A., Poznań 60-829, Franklina Roosevelta 9 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5252423458.
Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Polityce Prywatności dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO w celu świadczenia usług w ramach strony Akacja Medical Resort, w tym: odpowiedzi na pytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy, wysyłkę newslettera lub dokonania rezerwacji w resorcie.
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie danych osobowych Użytkowników poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie wpływa to na bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych Użytkowników.
2 Prawa Użytkowników

Użytkownik posiada następujące uprawienia w stosunku do jego danych osobowych przekazanych do przetwarzania przez Administratora: prawo do udostępnienia oraz przeniesienia danych, prawo do poprawienia danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ograniczenia przetwarzania danych.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw Użytkownik Akacja Medical Resort powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: recepcja@akacja-ciechocinek.pl
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora.
3 Ciasteczka

Serwis Akacja Medical Resort używa tzw. „ciasteczek” w celu umożliwienia Państwu wykorzystania poszczególnych funkcji tych stron. Ciasteczka to bardzo małe ilości danych zapisywane na komputerze Użytkownika przez serwis internetowy. Jest to potrzebne do poprawnego funkcjonowania strony oraz dla celów analitycznych. Nie służą one do ustalenia tożsamości Użytkownika. Rezygnacji z ciasteczek dostawców zewnętrznych można również dokonać na stronie Newtork Advertising Initiative.
Ciasteczka są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Ciasteczka są wykorzystywane w celach: sesyjne, które pozwalają na prawidłowe korzystanie ze strony Akacja Medical Resort, statystyczne, które poprzez narzędzie Google Analytics gromadzą anonimowe dane o zachowaniach Użytkowników na stronie Akacja Medical Resort oraz reklamowe.
Ciasteczka wykorzystywane przez stronę Akacja Medical Resort znajdują się w ustawieniach przeglądarki i można je tam usunąć. Można tam również wyłączyć akceptację ciasteczek dla strony akacja-ciechocinek.pl. Może to jednak spowodować utrudnione korzystanie z funkcji strony.
4 Podsumowanie

Użytkownik strony Akacja Medical Resort może w dogodnym dla siebie czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym w jaki sposób są przetwarzanego jego dane osobowe lub w celu zgłoszenia wszelkich zauważonych nieprawdziwości, które w jego ocenia mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu danych. W tym celu należy skorzystać z adres e-mail: recepcja@akacja-ciechocinek.pl
W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.